Pomagamy zaspokoić głód zmian w firmie DANONE! - Time4

Któż nie kojarzy Małego Głoda? Znany z reklam antybohater stał się już symbolem uczucia, które trzeba szybko zaspokoić. W spółce DANONE, która go stworzyła, jest to paląca potrzeba usprawnień, jaką należy nasycać umiejętną komunikacją z pracownikami. Od sierpnia nasza agencja odgrywa rolę pogromcy tego głoda!

Na swoim koncie mamy obecnie dwa cykle infografik stworzonych dla poszczególnych dywizji spółki – ośmiu dla firmy Nutricia i czterech dla Żywca Zdroju. Zostały one podzielone na bloki tematyczne i zaprezentowane m.in. w intranecie oraz innych mediach firmowych, a ponadto wspierane przez aplikację Facebook Workplace. Cykl stanowi atrakcyjne i przejrzyste kompendium wiedzy na temat możliwości, jakie firma stwarza zatrudnionym w niej osobom. W ramach deseru przygotowaliśmy ulotkę prezentującą dodatkowe przywileje pracownicze. Poproszono nas również o zaprojektowanie zapowiedzi cyklicznego badania opinii „Danone People Survey 2017”. Z tym projektem związane było późniejsze stworzenie czterech grafik informujących o postępach w wypełnianiu ankiety przez poszczególne działy w firmie. Zawarte w nich sycące dane zostały przez nas okraszone chwytliwymi hasłami, dzięki którym pracownicy nie mogli odmówić sobie przyjemności wzięcia udziału w badaniu.

 

Zainteresowany współpracą? Porozmawiajmy o projekcie.