Chcemy i umiemy się z tym zmierzyć! Duża, bo największa w Wielkopolsce, firma z branży wodociągowo-kanalizacyjnej, osiem zależnych od niej spółek i jeden raport podsumowujący działania związane ze zrównoważonym rozwojem każdej z nich. Spore wyzwanie? W istocie! Dla Grupy Kapitałowej Aquanet opracowaliśmy redakcyjnie i graficznie przeszło 100-stronnicowy (!) raport społecznej odpowiedzialności za rok 2022. Dzięki estetycznym tabelom i wykresom, łatwo odnaleźć w nim konkretne dane, a przyciągające wzrok infografiki uwypuklają te najbardziej istotne. Zastosowana kolorystyka – ściśle nawiązująca do działalności klienta – tylko pomaga łagodnie przebrnąć przez morze informacji.

Zainteresowany współpracą? Porozmawiajmy o projekcie.