Rok 2018 upłynął w Banku Zachodnim WBK pod znakiem rebrandingu. Towarzyszyliśmy w tej wielomiesięcznej transformacji, krok po kroku, a raczej dokument po dokumencie, odświeżając je zgodnie z identyfikacją wizualną Grupy Santander. Efekt? Setki egzemplarzy „Bancopedii”, czyli kilkudziesięciostronicowych podręczników dla doradców, dyrektorów i pracowników sieci zewnętrznej, ulotek, foldery informacyjne, jak również materiały szkoleniowe oraz onboardingowe dla nowo zatrudnionych, logotypy, inicjatywy wewnątrzbankowe, komunikaty, a ponadto newslettery wykorzystywane w bankowości i komunikacji elektronicznej. A wszystko ubrane w spójną paletę korporacyjnych barw, delikatną typografię, czytelnie przedstawione procedury obsługi klienta w formie tabel i ikonografik oraz ciekawe rysunki tematyczne. Przejrzyście i, co najważniejsze, solidnie. Jak w banku.

Zainteresowany współpracą? Porozmawiajmy o projekcie.