To, co wspólne

Buduje nas. Łączy. Ukorzenia. To kultura jest główną bohaterką broszury „Piękno. Pamięć. Wspólnota”. Pełna zdjęć publikacja uzmysławia, jak wiele jest jej wokół nas i jak różnie można ją rozumieć. Może być bowiem nie tylko w złotej ramie czy na teatralnych deskach. Gdzie jej szukać i jak się zmieniała przez ostatnie lata? Lektura broszury dostarczy odpowiedzi na te pytania.

Z kulturą za pan brat!

Linia graficzna dla publikacji na social media, opracowanie layoutu broszur, do tego plakaty, zaproszenia, a nawet oprawa płyty winylowej. Współpraca z MKiDN to nowe wyzwania i ciekawe projekty, w których szeroko pojęta kultura odgrywa pierwszoplanową rolę.

Zainteresowany współpracą? Porozmawiajmy o projekcie.