PMPaczka

Kwartalnik ukazujący się w formie drukowanego magazynu oraz interaktywnego pliku PDF w wersji polsko-angielskiej. Stanowi jedno z najważniejszych źródeł informacji dla pracowników centrali i fabryki Philip Morris w Polsce. Pismo w sposób niesztampowy i ikonograficzny pokazuje historie marek, analizę rynku tytoniowego w kraju, sukcesy sprzedażowe koncernu oraz akcje dla dorosłych konsumentów. Przedstawia innowacyjne rozwiązania w technologii, jak również przybliża tematykę bezpieczeństwa i współpracy z dostawcami – a wszystko zaprezentowane poprzez pryzmat doświadczeń konkretnych członków załogi firmy. Przeciwwagę dla tematów biznesowych stanowią teksty poradnikowe traktujące m.in. o efektywności na co dzień czy skutecznej komunikacji, sylwetki wyróżniających się pracowników oraz relacje z ich inicjatyw po godzinach.

nr 2

nr 2 1 kopia nr 2 2 kopia nr 2 3 kopianr 2 5 kopia

Zainteresowany współpracą? Porozmawiajmy o projekcie.