Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego

Materiały graficzne promujące innowacyjne rozwiązania Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego wśród ich potencjalnych odbiorców oraz zachęcające do podjęcia współpracy przy wdrażaniu tych wynalazków lub do zakupu opracowanych technologii.

Zainteresowany współpracą? Porozmawiajmy o projekcie.