Broszura „15 lat w historii tworzenia i ogłaszania prawa”

Publikacja przygotowana przy okazji konferencji „15 lat funkcjonowania modelu rządowego procesu legislacyjnego – perspektywa porównawcza”. Broszura prezentuje kamienie milowe w 15-letniej historii RCL, sylwetki prezesów, opinie polityków i ekspertów na temat konieczności powołania instytucji i jej roli w państwie oraz kluczowe dane na temat działalności centrum.

rcl z okladk- prezentacja fin

Zainteresowany współpracą? Porozmawiajmy o projekcie.