Projekt logo konkursu TAX EVEREST, czyli Akademickich Mistrzostw Polski w pisaniu prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego, identyfikacji wizualnej wydarzenia, m.in. banerów internetowych, plakatów, oraz strony internetowej: http://www.taxeverest.pl/. Konkurs organizowany jest przez: MDDP, Ośrodek Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Katedrę Prawa Finansów Publicznych UMK.

Zainteresowany współpracą? Porozmawiajmy o projekcie.