Dozór graficzny

W 2021 r. rozpoczęliśmy współpracę z Urzędem Dozoru Technicznego. Dla tej instytucji opracowujemy graficznie liczne materiały informacyjne i promocyjne, takie jak raporty, broszury, ulotki czy logotypy okolicznościowe. Co istotne, wszystkie dokumenty urzędu muszą uwzględniać wymagania WCAG i zachowywać zgodność z zasadami dostępności cyfrowej.

Zainteresowany współpracą? Porozmawiajmy o projekcie.