Karfuś

Magazyn dla pracowników centrali i sieci sklepów Carrefour w Polsce, wydawany w cyklu kwartalnym. Magazyn komunikuje strategię firmy, informuje o inicjatywach Działu HR i z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz uczy firmowego savoir-vivre’u, wspierając komunikację wewnętrzną Grupy. Periodyk prezentuje załogi sklepów i sylwetki pracowników wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami zawodowymi, jak również akcje i kampanie dla klientów.

 

Witaj w Carrefour

Wydawnictwo prezentujące Carrefour jako pracodawcę, adresowane do nowo zatrudnionych w firmie osób. Publikacja stanowi swego rodzaju przewodnik i przedstawia najważniejsze z punktu widzenia pracownika kwestie jak: perspektywy rozwoju, warunki zatrudnienia i wynagradzania, świadczenia oraz bezpieczeństwo.

A4 Magazine_witaj w carrefour kopia A4 Magazine_witaj w carrefour2okladka 4 kopia A4 Magazine_witaj w carrefour2okladka 5 kopia poster_wszytskie kopia

Zainteresowany współpracą? Porozmawiajmy o projekcie.