Dla Fabryki Pełnej Życia, nowego serca Dąbrowy Górniczej, opracowujemy materiały informacyjne i promocyjne, takie jak broszury, foldery, ulotki, zaproszenia, prezentacje, plansze wystawowe, grafiki na social media czy reklamy prasowe i dodatki do lokalnych gazet. Projekty są utrzymane w spójnym stylu, zgodnym z przyjętą identyfikacją wizualną. Teksty zawarte w publikacjach poddajemy wnikliwej obróbce językowej, tak by były zrozumiałe, ciekawe i wciągające. Dlatego chętnie dzielimy informacje na sekcje tematyczne, wykorzystując przy tym różnorodne formy graficzne ułatwiające ich odbiór. W 2020 r. odświeżyliśmy layout folderu zgodnie z nową identyfikacją wizualną przestrzeni, która w niedalekiej przyszłości będzie stanowiła centrum Dąbrowy Górniczej.

Zainteresowany współpracą? Porozmawiajmy o projekcie.