„Świat PZU” to 48-stronicowy kwartalnik ukazujący się w nakładzie 4000 egz. Opracowaliśmy nowy, przejrzysty layout magazynu, zgodny z CI ubezpieczyciela. Pod względem kompozycji treści czasopismo dzieli się na dwa bloki tematyczne: „Biznes” i „Po godzinach”. Na potrzeby każdego numeru powstaje okładkowa sesja zdjęciowa portretująca bohatera wydania.

Zainteresowany współpracą? Porozmawiajmy o projekcie.