TFI PZU SA – materiały informacyjne o PPK i PWE

Materiały informacyjne dotyczące produktów związanych z inwestycjami i oszczędnościami emerytalnymi. To publikacje specjalistyczne, w których kluczowe znaczenie ma przekaz – musi być jasny, klarowny i podany w czytelnej formie, dlatego każdy detal – czy to graficzny, czy językowy – odgrywa tu dużą rolę.

 

Świat PZU

„Świat PZU” to 48-stronicowy kwartalnik ukazujący się w nakładzie 4000 egz. Opracowaliśmy nowy, przejrzysty layout magazynu, zgodny z CI ubezpieczyciela. Pod względem kompozycji treści czasopismo dzieli się na dwa bloki tematyczne: „Biznes” i „Po godzinach”. Na potrzeby każdego numeru powstaje okładkowa sesja zdjęciowa portretująca bohatera wydania. Od 2020 r. magazyn jest wydawany także w formie interaktywnego pliku PDF.

Newslettery „PPK Info” i „PZU Inwestor”

Dwa interaktywne newslettery dla klientów TFI PZU, wydawane co kwartał. „PPK Info” dotyczy pracowniczych planów kapitałowych, a „PZU Inwestor” podejmuje tematykę pracowniczych programów emerytalnych.

Siła jednostki, moc zespołów

Publikacja opisująca mierzenie się z nową rzeczywistością w czasie pandemii. Interaktywna, podzielona na kilka części, estetycznie spójna. To wydanie pełne zdjęć, ramek, wypowiedzi, infografik i linków, które przenoszą nas na profile PZU w social mediach, a przede wszystkim – atrakcyjnie podana solidna dawka informacji o inspirujących działaniach w trudnych czasach.

Zainteresowany współpracą? Porozmawiajmy o projekcie.