„Świat PZU” – ewolucja, nie rewolucja

Wydawanie czasopisma dla pracowników bez przerwy przez kilka lat to z jednej strony duża satysfakcja – dzięki temu dogłębnie poznajemy tematy, którymi żyje firma, jej specyfikę, kulturę organizacyjną, pracowników, z drugiej – wyzwanie. Jak bowiem uniknąć rutyny, skoro magazyn musi mieć swój rytm? Jak znaleźć tematy atrakcyjne dla czytelników i stale przyciągać ich uwagę? Jakie zmiany graficzne wprowadzać, żeby czasopismo zachowało charakter, ale nie stało się anachroniczne? Rozwiązaniem jest regularne odświeżanie szaty graficznej i stała współpraca z zespołem redakcyjnym. A wszystko z wyczuciem i ostrożnością. W 2023 r. „Świat PZU” zyskał nową winietę i układ zajawek na okładce, które stały się mniej konkurencyjne dla tytułu. Wewnątrz zastosowaliśmy duże światła między literami w wyimkach, w artykułach lifestyle’owych użyliśmy pisanego fontu, a tytuły artykułów, które wcześniej były w korporacyjnym, niebieskim kolorze, są składane w całości w czerni z wykorzystaniem różnej grubości liter. Nie zmienił się rytm magazynu, który jest podzielony na dwie główne rubryki. Pojawiają się w nim bieżące informacje nie tylko firmowe, lecz także doniesienia z polskiego i zagranicznego rynku ubezpieczeń oraz najnowsze trendy i porady dotyczące np. organizacji pracy, czasu wolnego i dbania o własny dobrostan. Słowem – równowaga.

Materiały informacyjno-edukacyjne dla klientów        

Newslettery „PPK Info” i „PZU Inwestor”

Dwa interaktywne newslettery dla klientów TFI PZU, wydawane co kwartał. „PPK Info” dotyczy pracowniczych planów kapitałowych, a „PZU Inwestor” podejmuje tematykę pracowniczych programów emerytalnych. Publikacje zawierają m.in. analizy, komentarze do sytuacji na rynkach akcji i obligacji z minionych miesięcy oraz opinie ekspertów na tematy związane z oszczędzaniem i emeryturą. Dodatkowo w „PPK Info” odbiorcy mogą sprawdzić wyniki wszystkich funduszy PPK inPZU SFIO z ostatniego kwartału.

Pakiet Wyższa Emerytura. Fundusze inwestycyjne w TFI PZU SA

Publikacja prezentuje informacje na temat funduszy inwestycyjnych w TFI PZU SA – indeksowych i cyklu życia. Wszystkie subfundusze zostały tu dokładnie opisane, a ponadto przedstawiono ich politykę inwestycyjną i poziomy ryzyka. W umieszczonym na końcu każdego wydania słowniku pojęć odbiorca znajdzie wyjaśnienie najważniejszych zagadnień, które pojawiły się na poprzednich stronach. Zaprojektowany przez nas layout sprawia, że treści są uporządkowane, a jednocześnie cała publikacja jest atrakcyjna graficznie.

Jak korzystnie wypłacać oszczędności z pracowniczego programu emerytalnego (PPE)

Czy można w krótkim, zaledwie czterostronicowym materiale przedstawić korzyści wynikające z wypłat cyklicznych z PPE i sprawić, by całość była interesująca dla odbiorcy? Nasz projekt przygotowany dla TFI PZU potwierdza, że jest to możliwe. Wystarczą odpowiedni układ treści, pogodne, przyciągające wzrok zdjęcia, wyróżnienie najważniejszych informacji za pomocą ikon czy kolorów… i gotowe.

TFI PZU SA – materiały informacyjne o PPK i PWE

Materiały informacyjne dotyczące produktów związanych z inwestycjami i oszczędnościami emerytalnymi. To publikacje specjalistyczne, w których kluczowe znaczenie ma przekaz – musi być jasny, klarowny i podany w czytelnej formie, dlatego każdy detal – czy to graficzny, czy językowy – odgrywa tu dużą rolę.

 

Świat PZU

„Świat PZU” to 48-stronicowy kwartalnik ukazujący się w nakładzie 4000 egz. Opracowaliśmy nowy, przejrzysty layout magazynu, zgodny z CI ubezpieczyciela. Pod względem kompozycji treści czasopismo dzieli się na dwa bloki tematyczne: „Biznes” i „Po godzinach”. Na potrzeby każdego numeru powstaje okładkowa sesja zdjęciowa portretująca bohatera wydania. Od 2020 r. magazyn jest wydawany także w formie interaktywnego pliku PDF.

Newslettery „PPK Info” i „PZU Inwestor”

Dwa interaktywne newslettery dla klientów TFI PZU, wydawane co kwartał. „PPK Info” dotyczy pracowniczych planów kapitałowych, a „PZU Inwestor” podejmuje tematykę pracowniczych programów emerytalnych.

Siła jednostki, moc zespołów

Publikacja opisująca mierzenie się z nową rzeczywistością w czasie pandemii. Interaktywna, podzielona na kilka części, estetycznie spójna. To wydanie pełne zdjęć, ramek, wypowiedzi, infografik i linków, które przenoszą nas na profile PZU w social mediach, a przede wszystkim – atrakcyjnie podana solidna dawka informacji o inspirujących działaniach w trudnych czasach.

Zainteresowany współpracą? Porozmawiajmy o projekcie.