Medical Compliance Library

Pod tą nazwą kryje się wirtualna biblioteka, w której pracownicy mają dostęp do specjalistycznych materiałów związanych z konkretnymi zagadnieniami organizacyjnymi. Naszym zadaniem było przygotowanie identyfikacji wizualnej projektu, logotypu i KV, hasła przewodniego oraz prezentacji, która została wykorzystana w celu przedstawienia biblioteki oraz jej funkcjonalności zainteresowanym osobom.

One pager Roche

Krótkie, łatwe w odbiorze teksty i do tego atrakcyjna graficznie forma. Tak zbudowany komunikat jest czytelny, a co za tym idzie – skuteczny. W ten sposób warto serwować treści, by z chęcią zapoznało się z nimi jak najwięcej odbiorców.

Kampania „Know-how eco”

Kampania społeczna w intranecie, plakaty oraz broszura mające zapoznać pracowników firmy z proekologicznymi działaniami.

GEOS2019

Co dwa lata w firmie Roche przeprowadzane jest badanie GEOS (Global Employee Opinion Survey), w którym pracownicy mogą wyrazić swoją opinię na temat poszczególnych aspektów działania spółki. Aby badanie było miarodajne, potrzebne jest nakłonienie jak największej liczby osób do uczestnictwa i udzielania szczerych, przemyślanych odpowiedzi. W 2019 r. w swojej koncepcji postawiliśmy na minimalistyczny design z wykorzystaniem modnego motywu geometrycznych brył. Nasz lejmotiw zaadaptowaliśmy na potrzeby różnych nośników komunikacji: plakatów, mailingów, komunikatów wyświetlanych na ekranach oraz dokumentów dla menedżerów.

Risk Management Plan

Kampania edukacyjna przybliżająca tematykę zarządzania ryzykiem użycia leku.

Digital Academy

Portal oraz platforma e-learningowa skierowane do pracowników polskiego oddziału koncernu farmaceutycznego Roche. Użytkownicy pogłębiają swoją wiedzę, dzięki animacjom edukacyjnym realizowanym w konwencji whiteboard.

roche mockup kopia roche udukacja 1 wieksze kopia roche udukacja 2 kopia roche udukacja 3 kopia

GEOS2014

GEOS2014 to globalne badanie zaangażowania pracowników Roche. Zadaniem było uzyskanie jak najwyższego wyniku partycypacji w elektronicznej ankiecie dotyczącej zaangażowania. Strategia kampanii została oparta na haśle: Czy widzisz zmiany wokół siebie? Zależało nam na udowodnieniu, że zaangażowanie i odważne wyrażanie swojej opinii przekłada się na realne zmiany. W ten sposób wciągnęliśmy pracowników we wspólne wyszukiwanie pozytywnych zmian, które zaszły w firmie dzięki ich opinii wyrażonych w poprzedniej edycji badania. W efekcie do wypełnienia ankiety udało się zachęcić aż 91 proc. pracowników Roche Polska!

GEOS 2014 2

Roche – Kultura

„To jest Marek, Marek właśnie idzie na dzisiejsze spotkanie działowe…” – tak rozpoczyna się animacja dotycząca kultury organizacji w Roche. Poprzez historię „z życia wziętą” najważniejsze wartości zostały opisane jasno, konkretnie, ale niesztampowo. Lekkie w formie rysunki, ciekawa animacja i ciepły głos lektora dopełniły całości.

Team building – interaktywny PDF

Interaktywny PDF ze zbiorem pomysłowych i angażujących aktywności. Zadania zostały podzielone na kategorie: gry wzmacniające więzi w zespole, rozwiązywanie problemów, ćwiczenia przełamujące lody, quizy i wyzwania drużynowe uczące współpracy. Każda gra została opatrzona instrukcją, jak należy ją przeprowadzić, oraz listą potrzebnych narzędzi i podstawowych informacji dotyczących czasu trwania, liczby uczestników czy poziomu trudności.

Zainteresowany współpracą? Porozmawiajmy o projekcie.