Kampania „Know-how eco”

Kampania społeczna w intranecie, plakaty oraz broszura mające zapoznać pracowników firmy z proekologicznymi działaniami.

 

GEOS2019

Co dwa lata w firmie Roche przeprowadzane jest badanie GEOS (Global Employee Opinion Survey), w którym pracownicy mogą wyrazić swoją opinię na temat poszczególnych aspektów działania spółki. Aby badanie było miarodajne, potrzebne jest nakłonienie jak największej liczby osób do uczestnictwa i udzielania szczerych, przemyślanych odpowiedzi. W 2019 r. w swojej koncepcji postawiliśmy na minimalistyczny design z wykorzystaniem modnego motywu geometrycznych brył. Nasz lejmotiw zaadaptowaliśmy na potrzeby różnych nośników komunikacji: plakatów, mailingów, komunikatów wyświetlanych na ekranach oraz dokumentów dla menedżerów.

 

Risk Management Plan

Kampania edukacyjna przybliżająca tematykę zarządzania ryzykiem użycia leku.

  

Digital Academy

Portal oraz platforma e-learningowa skierowane do pracowników polskiego oddziału koncernu farmaceutycznego Roche. Użytkownicy pogłębiają swoją wiedzę, dzięki animacjom edukacyjnym realizowanym w konwencji whiteboard.

 

roche mockup kopia roche udukacja 1 wieksze kopia roche udukacja 2 kopia roche udukacja 3 kopia

 

GEOS2014

GEOS2014 to globalne badanie zaangażowania pracowników Roche. Zadaniem było uzyskanie jak najwyższego wyniku partycypacji w elektronicznej ankiecie dotyczącej zaangażowania. Strategia kampanii została oparta na haśle: Czy widzisz zmiany wokół siebie? Zależało nam na udowodnieniu, że zaangażowanie i odważne wyrażanie swojej opinii przekłada się na realne zmiany. W ten sposób wciągnęliśmy pracowników we wspólne wyszukiwanie pozytywnych zmian, które zaszły w firmie dzięki ich opinii wyrażonych w poprzedniej edycji badania. W efekcie do wypełnienia ankiety udało się zachęcić aż 91 proc. pracowników Roche Polska!

GEOS 2014 2

 

Zainteresowany współpracą? Porozmawiajmy o projekcie.